Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
петок, 19 јули 2024
Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот
Датум: 20.1.2016
 
 

CARE Германија/Луксембург e.V. и Женска Граѓанска Иницијатива АНТИКО, Скопје го спроведуваат проектот Инклузија на жените од етничките заедници на пазарот на трудот. Проектот е финансиран од страна на Европската унија и договорен орган е Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии.

Проектот е дел од програмата за Поттикнување на социјалната инклузија, буџетска линија: ИПА развој на човечки ресурси, референтен број: EuropeAid /135-012/M/ACT/MK. Проектот е дел од Тематски приоритет Лот 2 - Интеграција на малцинските етнички заедници на пазарот на трудот, со посебен фокус на жените.

Општа цел Овозможување на инклузивен пазар на труд во Македонија, каде што сите граѓани, вклучувајќи ги и оние од ранливите категории, ќе имаат еднаков пристап и можности.

Проектот е предвидено да трае 18 месеци – од 20ти јануари 2016 до 20ти јули 2017 година.

За повеќе информации погледнете ја проектнат а веб страна http://sheisbuildingfuture.org/mk/pochetna/

 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ
 
 
 
- Родова рамноправност во локалната заедница - проект во соработка со GFW
- Кампања: Мобинг, информирај се и препознај го!
www.mobbingnet.org
04.7.2009 - Хотел Александар Палас Скопје,
Меѓународна Конференција,, Мир и безбедност,-феминистичка алтернатива- Антико 10 Години во промоцијата на културата мирот и ненасилството преку општествено вклучување на жените,,
29.11.2010 - Школа за Мултикултурализам
- Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
- Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas
- Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“
- Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост
20.12.2013 - Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
30.4.2015 - Економско јакнење на жени во две општини
20.1.2016 - Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот
18.1.2016 - Здружени сили за заеднички интереси
01.1.2017 - Институционален грант Цивика Мобилитас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.