Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
петок, 14 јуни 2024
Родова рамноправност во локалната заедница - проект во соработка со GFW
Датум: 
 
 

ЖГИ Антико со поддршка и во партнерство со Global fund for Women реализира едногодишен проект во локалните заедници на Република Македонија. Целта на проектот е освестување и зајакнување на жените од повеќе структури за постоењето на проблемот на родовата дискриминацијата, препознавањето на врската на патријархатот, милитаризмот и насилството. Зголемувањето на знаењата за женските прашања и женските човекови права.

Зголемувањето на влијанието кон институциите на системот за ефективна имплементација на законот за еднакви можности на локално и национално ниво –од страна на локалната власт, родовите комисии и сите други релевантни институции и фактори.

Инкорпорирање на родовата димензија во сите статегии, програми и политике и ефективно спреведување во пракса. Воспоставување на соработка со локалната самоуправа , особено тие од рурални општини, со цел на вклучување на жените во сите свери на јавниот и политичкиот живот.

Активности: работилници , тркалезни маси, јавни дебати, трибини , кампањи , јавно застапување , потпишување на меморандуми за соработка пишување на отворени писма реакции , јавни акции , вмержување и други форми на јавно застапување со цел на иницирање на позитивни промени во однос на постигнувањето на родовата рамноправност.

 
 
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ
 
 
 
- Родова рамноправност во локалната заедница - проект во соработка со GFW
- Кампања: Мобинг, информирај се и препознај го!
www.mobbingnet.org
04.7.2009 - Хотел Александар Палас Скопје,
Меѓународна Конференција,, Мир и безбедност,-феминистичка алтернатива- Антико 10 Години во промоцијата на културата мирот и ненасилството преку општествено вклучување на жените,,
29.11.2010 - Школа за Мултикултурализам
- Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
- Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas
- Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“
- Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост
20.12.2013 - Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
30.4.2015 - Економско јакнење на жени во две општини
20.1.2016 - Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот
18.1.2016 - Здружени сили за заеднички интереси
01.1.2017 - Институционален грант Цивика Мобилитас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.