Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата

Поврзување и зајакнување на жените граѓански организации од Западен Балкан кои работат на правата на жените и родовата еднаквост

Политичко зајакнување на жените Ромки „Жените Ромки тоа го можат“

Институционална поддршка за реализирање на годишната програма на ЖГИ АНТИКО во рамките на програмата CIVICA Mobilitas

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство
 
 
петок, 19 јули 2024
 
Датум на издавање: 05.11.2019

Родово сензитивни медиуми за родово еднакво општество
Монитoрнгот на родовиот баланс во известувањето на македонските медиуми е една од базичните активости во рамките на проектот на Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, со наслов: „РОДОВО СЕНЗИТИВНИ МЕДИУМИ ЗА РОДОВО ЕДНАКВО ОПШТЕСТВО. Овој Извештај ја дава генералната слика за родовиот дисбаланс во медиумските исвестувања во неколку видови на новинарски прилози во 10 медиуми во државата. Главната цел на проектот е придонес кон зголемувањето на родовиот баланс и сензитивност при известување во медиумите и фер портретирање на жени преку елиминирање на стереотипите. Проектот е суб-грант поддржан во рамките на проектот “Писменост за вести и дигитална писменостСправување со лажните вести“ проект на Македонски институт за медиуми (МИМ), Институт за комуникациски студии (ИКС), Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) и Институт за медиуми и различности, Лондон. Проектот е финасиски поддржан од ЕУ.
 
 
Датум на издавање: 06.2.2018

Билтенот бр.3 - Перод 1 септември - 31 декември, 2017

Во рамките на Институционалниот грант на Цивика мобилитас, АНТИКО има предвидено низа активности кои ќе и овозможат потранспарентно работење и споделување на релевантни информации со конституентите и засегнатите страни. Една од тие активности е припрема на квартални Билтени. За таа цел го споделуваме Билтенот бр.3 кој ги опишува активностите, достигнувањата и резултатите од работењето на ЖГИ АНТИКО во периодот 01 септември - 31 декември од 2017 година.

 
 
Датум на издавање: 28.11.2017

Билтенот бр.2 - Перод 1 мај - 31 август од 2017 година.

Во рамките на Институционалниот грант на Цивика мобилитас, АНТИКО има предвидено низа активности кои ќе и овозможат потранспарентно работење и споделување на релевантни информации со конституентите и засегнатите страни. Една од тие активности е припрема на квартални Билтени. За таа цел го споделуваме Билтенот бр.2 кој ги опишува активностите, достигнувањата и резултатите од работењето на ЖГИ АНТИКО во периодот 01 мај - 31 август од 2017 година.


Билтенот можете да го преземете на овој линк

 
 
Датум на издавање: 24.11.2017

Флаер - Стави крај на насилството врз жени и семејното насилство
Флаер - Стави крај на насилството врз жени и семејното насилство, овозможен во рамките на Институционалниот грант Цивика Мобилитас, наменет за Кампањата „16 дена активизам против насилство врз жени и девојчиња“.
 
 
Датум на издавање: 02.11.2017

Покана и програма за Кампања 16 дена активизам против насилство врз жени и девојчиња 2017 година

Овде можете да ја преземете Поканата и Програмата за престојната кампања 16 дена активизам.

 
 
Датум на издавање: 20.9.2017

Брошурата за првиот циклус на дефинирање на приоритетни области во 6те општини - Чаир. Сарај, Велес, Крушево, Кичево и Долнени
Објавена е Брошурата за првиот циклус на дефинирање на приоритетни области во 6те општини - Чаир. Сарај, Велес, Крушево, Кичево и Долнени, во рамките на ЕУ Проектот „Здружени сили за заеднички интереси“. Приоритетните области произлезегоа од граѓанските средби во општините, со помош на 6те менторски организации, со цел зајакнување на влијанието на граѓанското општество во унапредување на односите на заедницата преку партиципативна демократија. Врз основа на приоритетните области се доделија 6 суб-грантови (вкупен буџет од 2.068.939,00 МКД) каде 9 граѓански организации и 1 институција заеднички имплементираа мали акции.
 
 
Датум на издавање: 01.8.2017

Истражување за можностите за вработување на жените

Во прилог Истражувањето за можностите за вработување на жените кое беше подготвено во рамките на ЕУ Проектот - Вклучување на жените од етничките заедници на пазарот на трудот

 
 
Датум на издавање: 05.7.2017

Проектни факти и резултати - ЕУ Проект Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот
Овде можете да ги преземете проектните факти и резултати од ЕУ Проект Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот, односно завршната публикација за истоимениот проект.
 
 
Датум на издавање: 05.5.2017

АНТИКО - Билтен број 1/2017 година
Во рамките на Институционалниот грант на Цивика мобилитас, АНТИКО има предвидено низа активности кои ќе и овозможат потранспарентно работење и споделување на релевантни информации со конституентите и засегнатите страни. Една од тие активности е припрема на квартални Билтени. За таа цел го споделуваме Билтенот бр.1 кој ги опишува активностите, достигнувањата и резултатите од работењето на ЖГИ АНТИКО во првиот квартал од 2017 година.
 
 
Датум на издавање: 28.2.2017

Календар на активности март 2017 - проект ВЖЕЗПТ
Преземете го календарот за март 2017 за престојните обуки од третиот циклус, наменети за жени од немнозински етнички заедници од општините Скопје, Куманово, Штип, Тетово и Битола. Обуките се организираат во склоп на проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот“, поддржан од Европската Унија, а спроведуван од ЖГИ АНТИКО и CARE Deutschland/Luxembourg e.V.
 
 
Датум на издавање: 08.2.2017

Call for Small Grants
Download the Call for Small Grants. Project Joint Forces for Common Interests, financed by EU
 
 
Датум на издавање: 08.2.2017

Application for Small Grants
Download the Application for Small Grants - project Joint Forces for Common Interests
 
 
Датум на издавање: 08.2.2017

Budget for Small Grants
Download the Budget format for Small Grants - Project Joint Forces for Common Interests
 
 
Датум на издавање: 07.11.2016

Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Тетово

Овде може да го преземете целосниот Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Тетово, во рамките на проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот“

 
 
Датум на издавање: 07.11.2016

Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Скопје

Овде може да го преземете целосниот Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Скопје, во рамките на проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот“.

 
 
Датум на издавање: 07.11.2016

Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Битола

Овде може да го преземете целосниот Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Битола, во рамките на проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот“

 
 
Датум на издавање: 07.11.2016

Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Куманово

Овде може да го преземете целосниот Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Куманово, во рамките на проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот“

 
 
Датум на издавање: 07.11.2016

Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Штип

Овде може да го преземете целосниот Повик за експерти/ки (професионални лица) за одржување креативни работилници со деца во Штип, во рамките на проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот“

 

 
 
Датум на издавање: 30.9.2016

Повик за експерт на тема Застапување/Advocacy

Почитувани, во прилог можете да го преземете огласот за експерт/ка по темата Застапување/Advocacy. Краен рок за аплицирање 07.10.2016 година.

 
 
Датум на издавање: 27.9.2016

Апликација за јавен конкурс за жени од немнозински етнички заедници од Скопје, Штип, Куманово, Тетово и Битола
Почитувани во прилог Ви ја доставуваме апликацијата по јавниот конкурс за жените од немнозински етнички заедници од Скопје, Штип, Куманово, Тетово и Битола. Проектот се спроведува од страна на ЖГИ АНТИКО и CARE Deutschland/Luxemburg e.V, а финансиски е поддржан од Европската Унија.
 
 
Датум на издавање: 01.3.2016

Можности и перспективи за економско јакнење на жените

Тука можете да ја преземете финалната публикација во рамките на проектот „Економско јакнење на жени од две општини“, финансиски поддржан од Британската Амбасада во Скопје. Публикацијата ги содржи целите на проектот, спроведените активности и постигнатите резултати, како и препораки за идно делување.

 
 
Датум на издавање: 09.11.2015

Локален акциски план за економско јакнење на жените од Општина Битола за 2016-2017 година

Публикуван Локалниот Акциски план за економско јакнење на жените од Општина Битола 2016-2017 година - продукт од проектот „Економско јакнење на жени во две општини“. Преку успешно лобирање и јавно застапување овој акциски план во целост е усвоен и буџетиран од страна на Советот на Општина Битола.

 
 
Датум на издавање: 09.11.2015

Локален акциски план за економско јакнење на жените во Општина Кичево 2016-2017 година

Публикуван Локалниот Акциски план за економско јакнење на жените од Општина Кичево 2016-2017 година - продукт од проектот „Економско јакнење на жени во две општини“. Преку успешно лобирање и јавно застапување овој акциски план во целост е усвоен и буџетиран од страна на Советот на Општина Кичево.

 
 
Датум на издавање: 30.9.2015

„Водич - Родово одговорни политики = социјална правда !“
Идејата на тимот на АНТИКО, да подготви публикација - Водич: ‘‘Родово одговорни политики = социјална правда !” произлезе од неопходната потреба за дополнителна поддршка на локалната администација, советниците, особено членовите на комисиите за еднакви можности на мажите и жените и организациите од граѓанскиот сектор. Водичот е првенствено наменет за актерите и засегнатите страни на ЕЛС Кичево и Битола. Воедно, со својата универзалност тој лесно може да се адаптира и да се вклопи и со други интервенции кои имаат ефекти врз родовите прашања. Водичот е од корист и за граѓанскиот сектор, локалните институции, бизнис секторот и сите оние чиј интерес, работа или мисија е креирање, споведување, проценка на влијанието, мониторингот и евалуација на политиките, односно на сите тие кои имаат за цел и должност да создадат поволно окружување за иницирање на промени базирани на докази и одржливи резултати, еднакви можности, унапредувањето на човековите/женските права и придонес кон постигнувањето на родовата рамноправност на пазарот на труд и социјалната правда.
 
 
Датум на издавање: 30.6.2015

Извештај од истражувањето: „Можности и бариери за вклученоста на жените во пазарот на трудот во Општина Кичево“
Главнта цел на истражувањето е утврдување на фактичката состојба на социо-економските услови и перцепциите на жените и засегнатите страни за родовата рамноправност – можностите и бариерите за вклученоста на жените во пазарот на трудот во Општина Кичево и Општина Битола. Истражувањето претставува солидна база на информации од оваа област. Во фокусот на истажувањето е анализата на постоечките меѓународни документи и инстуционални механизми за постигнување на родовата рамноправност, како и усоглесеноста на истите со домашната легислатива, а и состојбите во однос на родова машинерија за постигнување на еднаквите можности на централно и локално ниво, односно во Општина Кичево и Општина Битола.
 
 
Датум на издавање: 30.6.2015

Извештај од истражувањето: „Можности и бариери на вклученоста на жените во пазарот на трудот во Општина Битола“
Главнта цел на истражувањето е утврдување на фактичката состојба на социо-економските услови и перцепциите на жените и засегнатите страни за родовата рамноправност – можностите и бариерите за вклученоста на жените во пазарот на трудот во Општина Кичево и Општина Битола. Истражувањето претставува солидна база на информации од оваа област. Во фокусот на истажувањето е анализата на постоечките меѓународни документи и инстуционални механизми за постигнување на родовата рамноправност, како и усоглесеноста на истите со домашната легислатива, а и состојбите во однос на родова машинерија за постигнување на еднаквите можности на централно и локално ниво, односно во Општина Кичево и Општина Битола.
 
 
Датум на издавање: 03.12.2013

„Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата“
Добри пракси и искуства од проектот „Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата“
 
 
Датум на издавање: 25.11.2013

„НЕ за уште една жртва! СТОП за родовото и семејното насилство!“
Шеснаесет дена активизам против насилството врз жените и семејното насилство 25. 11. 2013 - 10. 12. 2013.
 
 
Датум на издавање: 30.10.2013

Училишен весник „Правец - Drejtimi“

Првиот број на училишниот весник на средното училиште „Арсени Јовков“ од Скопје. Весникот беше инициран и креиран од страна на самите ученици во рамките на проектот „Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата“. 

 
 
Датум на издавање: 31.5.2013

„Поврзување и зајакнување на женските граѓански организации од Западен Балкан кои работат на женските права и родовата еднаквост“
Добри практики и искуства од проектот „Поврзување и зајакнување на женските граѓански организации од Западен Балкан кои работат на женските права и родовата еднаквост“
 
 
Датум на издавање: 10.1.2013

„Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедниците“
Делиме заеднички вреедности - да ги негуваме и почитуваме!
 
 
Датум на издавање: 26.11.2012

„Нема оправдување за насилството. Направи нешто за себе и сврти нова страница во животот - пријави го насилникот!“
Шеснаесет дена активизам против насилството врз жените и семејното насилство 25. 11. 2012 - 10. 12. 2012
 
 
Датум на издавање: 12.9.2012

„Жените Ромки тоа го можат - Збирка на текстови"
Прирачник за надградување и проширување на знаењата, вештините, способностите и искустават на жените Ромки во областа на родовите прашања,политичкото ангажирање, женскиот јавен активизам иповрзувањето.
 
 
Датум на издавање: 27.4.2012

„Поврзување и зајакнување на женските граѓански организации од Западен Балкан кои работат на женски права и родова рамноправност“
Работилница за градење капацитети - Тренинг прирачник
 
 
Датум на издавање: 19.12.2011

Идејата води кон иднината

Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство III

 
 
Датум на издавање: 03.12.2011

„Институционална и правна рамка за родова рамноправност во Република Македонија“
Преглед на клучната институционална и правна рамка за родова рамноправност во Република Македонија.
 
 
Датум на издавање: 25.11.2011

„Информирај се! Заштити се!“
Шеснаесет дена активизам против насилството врз жените и семејното насилство 25. 11. 2011 - 10. 12. 2011.
 
 
Датум на издавање: 10.8.2011

Родова анализа на кандидатските листи и изборните резултати Предвремени Парламентарни избори 2011
Резултатите од спроведената родова анализа на кандидатските листи за време на Предвремените парламентарни избори 2011 и анализата на изборните резултати во однос на застапеноста на родовите во Собранието на Р. Македонија.
 
 
Датум на издавање: 28.2.2011

„Преку едукација и зајакнување кон социјално вклучување и активно граѓанство“
Добри пракси и искуства од проектот за социјално вклучување на жените од немнозинските етнички заедници од руралните средини на Р.Македонија
 
 
Датум на издавање: 25.11.2010

„Не се двоуми! Пријави го насилникот! Бори се против насилството врз жените и децата.“
Шеснаесет дена активизам против насилството врз жените и семејното насилство 25. 11. 2010 - 10. 12. 2010.
 
 
Датум на издавање: 25.11.2010

„Не се двоуми! Пријави го насилникот! Бори се против насилството врз жените и децата.“
Шеснаесет дена активизам против насилството врз жените и семејното насилство 25. 11. 2010 - 10. 12. 2010.
 
 
Датум на издавање: 03.9.2010

„Родова анализа на програмите на политичките партии: Осум години подоцна, дали има напредок?“
Истражување на капацитетите на политичките партии за развивање, донесување и спроведување на родово сензитивни политики.
 
 
Датум на издавање: 03.9.2010

„Школа за мултикултурализам“
Приказ на програмата за мултикултурализам на ЖГИ АНТИКО за изградба на мултиетничко општество во Република Македонија , каде се почитуваат етничките и културните разлики, а толеранцијата и меѓусебната соработка на луѓето ќе биде во насока на изградба на мирот во заедницата.
 
 
Датум на издавање: 08.12.2009

„Мојот глас - моја одлука“
Анализа на проблемот на семејно гласање и гласање во име на друг.
 
 
Датум на издавање: 25.11.2009

„Стоп за насилството! Против родовото и семејното насилство!“
Шеснаесет дена активизам против насилството врз жените и семејното насилство 25. 11. 2009 - 10. 12. 2009.
 
 
Датум на издавање: 10.12.2004

„Женска граѓанска иницијатива АНТИКО“
Историја на АНТИКО, мисија, цели, структура и мрежа...
 
 
Датум на издавање: 25.12.2002

„Семејно насилство во Гостивар“
Проект: Превземање мерки за превенција и елиминација на насилството на жените
 
 
Датум на издавање: 04.11.2002

,,ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИКАТА" РОДОВА АНАЛИЗА НА ПРОГРАМИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Публикацијата ,, Жените во политиката,, е прва родовата анализа на програмите на политичките партии спроведена во историјата на плуралистичка Македонија.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.