Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
недела, 11 април 2021
INICIATIVA QYTETARE E FEMRAVE - ANTIKO
Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje - 25.01.2018

Trupi koordinues kombëtar kundër dhunës në familje, themeluar me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, mbajti seancën konstitutive. Ky organ do të luajë një rol të rëndësishëm në zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje, e njohur si Konventa e Stambollit. Koordinim

 
 
„EU PËR JU“ - 21.12.2017

 
 
Konferencë Përmbyllëse - 21.12.2017

KONFERENCË PËRMBYLLËSE e 26 projekteve të mbështetura nga EU me Grant skemën “Nxitja e përfshirjes sociale.” më shumë ...

 
 
Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017 - 07.12.2017

Në kuadër të fushatës ndërkombëtare "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave", Iniciativa Qytetare e Grave ANTIKO në shkollën fillore "Kiril dhe Metodij" realizoi punëtori me gratë nga zonat rurale në temën: "Format e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje dhe masat mbrojtëse".
më shumë ...

 
 
KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/ - 07.12.2017

KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/ Në kuadër të fushatës ndërkombëtare "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave" organizuar nga Iniciativa Qytetare e Grave ANTIKO u realizua puntori në temën: "Njohja dhe mbrojtja nga dhuna me bazë gjinore"

 
 
 
LAJME DHE AKTIVITETE
 
 
KONFERENCË NACIONALE NË TEMË: "NËPËRMJET AKTIVIZMIT TË TË RINJVE DREJT BASHKËJETESËS SË DALLIMEVE NË BASHKËSI" - 03.12.2013
Më 3 dhjetor, në ora 11:00 në Hotel Aleksandar Palace, u organizua Konferenca nacionale me titull: "Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së dallimeve në bashkësi" e cila e shënojë fundin e projektit të financuar në kuadër të Instrumentit Evropian për të Drejtat e Njeriut (EIDHR) Në ngjarje, fjalim kishin: Ekselenca e tij Aivo Orav, Shef I Delegacionit të Unionit Evropian Z. Safet Neziri, Zëvendësminist&# ......
 
 
DEBAT E HAPUR NË SHKOLLËN E MESME “ARSENI JOVKOV” - 31.10.2013
Nxënësit e shkollës të mesme “Arseni Jovkov” prej Shkupi, në 31.10.2013 në kuadër të aksioneve lokale, organizuan debat nga fusha e multikulturalizmit: “Multikulturalizmi – a ka ardhmëri?. Së bashku me profesorët dhe prindërit diskutuan për përfitimet dhe implikimet të cilat multikulturalizmi i sjell me vete, por në fund unanimisht vendosën se kjo është një mënyrë e jetesës në shoqëritë multikulturore siç ë ......
 
 
DEBAT E HAPUR NË SHKOLLËN E MESME “ARSENI JOVKOV” - 31.10.2013
Nxënësit e shkollës të mesme “Arseni Jovkov” prej Shkupi, në 31.10.2013 në kuadër të aksioneve lokale, organizuan debat nga fusha e multikulturalizmit: “Multikulturalizmi – a ka ardhmëri?. Së bashku me profesorët dhe prindërit diskutuan për përfitimet dhe implikimet të cilat multikulturalizmi i sjell me vete, por në fund unanimisht vendosën se kjo është një mënyrë e jetesës në shoqëritë multikulturore siç ë ......
 
 
AKSION HUMANITAR MULTIETNIK I NXËNËSVE TË SHKOLLËS TË MESME “ARSENI JOVKOV” SHKUP - 28.10.2013
Në 28 tetor 2013 nxënësit e SHMK SHMQSH “Arseni Jovkov” prej Shkupi, organizuan aksion publik për mbledhjen e mjeteve finansiare, veshmbathje dhe lojra për fëmijët e Qendrës ditore për fëmij në rrugë nga Shuto Orizari. Të bashkuar në emër të humanizmit, nxënësit e kësaj shkolle multietnike mbajtën koncert bamirësie me muzikë maqedonase, shqipe, turke, rome dhe serbe. Publiku i kënaqur nga uniteti multietnik që nxënës ......
 
 
STUDENTËT DHE NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË BASHKUAR NË PROMOVIMIN E MULTIKULTURALIZMIT DHE VLERAVE TË PËRBASHKËTA - 22.10.2013
Iniciativa qytetare e femrave ANTIKO dhe shoqata Multikultura filluan me implementimin e aksioneve publike në kuadër të projektit “Nëpermjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së shumëllojshmërive në bashkësi”. Qëllimi kryesor i projektit është rritja e rolit dhe aktivizmit të të rinjve në promovimin dhe praktikimin e vlerave të multikulturalizmit dhe bashkëjetesës në komunitet. Me këtë projekt ishin paraparë ......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.