Институционален грант Цивика Мобилитас

Здружени сили за заеднички интереси

Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот

Економско јакнење на жени во две општини

Преку младински активизам кон соживот на различностите во заедницата
 
 
понеделник, 26 јуни 2017
Повик за приклучување на нови членки во мрежата на ЖГИ АНТИКО - 16.06.2017

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО од Скопје отвора Повик за приклучување на нови организации во мрежата. За таа цел ги повикуваме сите заинтересирани граѓански организации кои делуваат во областа на промоцијата на културата на мирот и ненасилството, заштитата и унапредувањето на женските човекови права, родовите прашања, унапредувањето на демократските процеси, плурализмот и постигнувањето на родовата рамноправност, да аплицираат за членство во мрежата на ЖГИ АНТИКО.

Сите заинтересирани организации согласно член 13 од Статутот на ЖГИ АНТИКО (достапен на следниот линк) треба да ги достават следните документи во скенирана или оригинална/hard copy верзија:

  1. Пополнета Пријава за членство во ЖГИ АНТИКО;
  2. Статут на организацијата; Тековна состојба (не постара од 6 месеци);
  3. CV на организацијата (не подолго од 3 страни);
  4. Годишн
 
 
Обука за државни службеници од Агенцијата за вработување на РМ на тема: “Родова едукација“ - 01.06.2017

ОХРИД 01.06.2017

ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ

Повеќе ...

 
 
Спроведување обука за државни службеници на тема: “Родова едукација“ - 31.05.2017

Во моментов го спроведуваме првиот ден од дводневната обука на тема „Родова едукација“. Целни групи на обуката се државни службеници од Агенцијата за вработувањПовеќе ...

 
 
Организирање на професионална пракса во јавниот и бизнис секторот за 30 жени од етничките заедници од Скопје, Куманово, Штип, Битола и Тетово - 30.05.2017

ЖГИ АНТИКО од 08.05.2017 до 20.07.2017 година организира професионална пракса во рамките на проектот „Вклучување на жени од етничките заедници во пазарот на трудот“. Во текот на месец мај, јуни и јули 30 млади жени (по 6 од секоја општина) од Скопје, Куманово, Штип, Битола и Тетово, стекнуваат практично искуство по завршувањето на 3 месечниот циклус на обуки каде се мотивираа и добија теоретски знаења и вештини за активно вклучување во пазарот на трудот.

Целта на индивидуалната професионална пракса е зголемување на знаењата и капацитетите на целните групи, да станат поконкурентни на пазарот на трудот. Оваа активност е неизмерно важна за жените, токму поради стекнувањето на практично искуство во работна средина, кое ќе им овозможи зголемување на нивните работни навики, искуство, знаење и вештини во области каде што се определиле да работат, а уште поважно е тоа што оваа активност отвара поголеми можности за нивно идно вработување. Охрабрува фактот што сите учесн

 
 
Joint Forces for Common Interests -Хотел Порта - 12.05.2017

Во моментов го спроведуваме вториот ден од Тренингот за имплементирање на ре-грантираните проекти во склоп на Европскиот проект Здружени сили за заеднички интереси! - Joint Forces for Common Interests кој Wci Antico го спроведува во соработка со COSV - Cooperazione per lo Sviluppo - Подружница Прилеп и ЦГИ Прилеп. 6 грас рут ГО од 6 мултиетнички општини ќе спроведуваат проекти преку кои ќе се зајакне довербата во заедниците. АНТИКО е корисник на институционален грант на Civica Mobilitas
 
 
 
 
 
Подготовка на нацрт акциски план за економско јакнење на жените во Општина Битола - 06.11.2015
ЖГИ АНТИКО во соработка со Комисијата за еднакви можности од Општина Битола, одржа работилници на тема „Подготовка на нацрт акциски план за економско јакнење на жените во Општина Битола“, на 03, 04 и 05 ноември, 2015 година. Во работилницата учество земаа 26 учесници - Претседателката на Советот на Општината, на Родовата комисија и Комисијата за буџет и финансии; Координаторката на Комисијата за еднакви можности; Советнички/ци од релевантните комисии; претставник од АВРМ Битола; претставници од ГО; жени претприемнички од Битола; невработени жен ......
 
Подготовка на нацрт акциски план за економско јакнење на жените во Општина Кичево - 30.10.2015
АНТИКО во соработка со Комисијата за еднакви можности на Општина Кичево, на 28, 29 и 30 октомври, организира работилници за подготовка на Нацрт акционен план за економско јакнење на жените во Општина Кичево. Во процесот на изработка на акцискиот план учествуват 30 учесник/чки - Советнички/ци, преседатели/ки на општински комиси, преставници од граѓански сектор, Агенцијата за вработување - Кичево, Регионалната стопанската комора, бизнис секторот, невработени жени и други засегнати страни од Кичево. Овие работилници се имплементираат во рамки ......
 
Како до родово одговорно креирање политики и буџетирање за органите на локалната самоуправа? Обука за јакнење на капацитетите на ГО и ЕЛС во Битола - 23.09.2015

Во рамките на проектот „Економско јакнење на жени“ во периодот 21-23.09.2015, х. Милениум во Битола, беше реализиран вториот циклус на обуки кој ги покриваша темите поврзани со родово одговорно креирање политики и буџетирање за органите на локалната самоуправа. На 16те претставници на граѓанските прганизации и локалната самоуправа им беше презентирано како може да се вклучи родовата перспектива во главните текови, на национално и локално ниво, кои се влезни точки на родово одговорно буџетирање во циклусот на креирање на политики ......

 
Втор циклус обуки за ГО и ЕЛС во Кичево: Проценка на влијанието на регулативата - 19.09.2015

На 18.09.2015 година, во општинската сала на Советот на општина Кичево, беше реализиран вториот циклус на обуки за претставници на граѓански организации и локалната самоуправа за јакнење на капацитетите за креирање и имплементирање на родово сензитивни политики. Со оваа обука беше поктиена темата проценка на влијанието на регулативата, и на неа присуствуваат 16 учесници од ГО и ЕЛС. Во рамките на оваа обука беа опфатени темите Улогата на регулативите и ризиците од лошо подготвената регулатива, Спроведување на ПВР Дефинирање на проблемот и ут ......

 
Обука за јакнење на капацитеите на ГО и ЕЛС во Битола - Проценка на влијанието на регулативата - 17.09.2015

На 17.09.2015 година, во хотел Милениум во Битола, ЖГИ АНТИКО го реализира првиот циклус на обуки за јакнење на капацитетите на претставици на граѓанските организации и единиците на локална самоуправа за креирање и имплементирање на родово сензитивни политики. Првиот циклус на обуки се однесуваше на проценка на влијанието на регулативата и беше посетена од 16 претставници на граѓански организации и локалната самоуправа на Битола. Во рамките на оваа обука, учесниците беа воведени во Улогата на регулативите и ризиците од лошо подготвената регу ......

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk - Изработка 2011 година. Сите права се задржани.