Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Sunday, April 11, 2021
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
Data: 1/25/2018
 

Trupi koordinues kombëtar kundër dhunës në familje, themeluar me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, mbajti seancën konstitutive. Ky organ do të luajë një rol të rëndësishëm në zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje, e njohur si Konventa e Stambollit. Koordinimi i institucioneve dhe organizatave të përfaqësuara në këtë organ është thelbësor për zbatimin konsekuent të detyrimeve që Republika e Maqedonisë ka ndërmarrë me ratifikimin e Konventës.

Trupi koordinues kombëtar kundër dhunës në familje ka për detyrë monitorimin dhe analizimin e situatës me dhunën në familje, koordinimin e aktiviteteve të institucioneve dhe shoqatave kompetente dhe propozimin e masave për promovimin dhe zbatimin e politikave kombëtare.

Përveç përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë per pune te brendeshme, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, deputetëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, përfaqësuesit e Zyrës së Avokatit të Popullit, gjyqtarëve të Gjykatës Themelore Shkup 2, një prokuror nga Prokuroria publike dhe dy përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile.

 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.