Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Sunday, April 11, 2021
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
Konferencë Përmbyllëse
Data: 12/21/2017
 

KONFERENCË PËRMBYLLËSE e 26 projekteve të mbështetura nga EU me Grant skemën “Nxitja e përfshirjes sociale.” Wci Antico, ishte në mesin e organizatave më të suksesshme e cila në kuadër të fuqizimit të grave përveç tjerash arriti të punësojë 34 gra të bashkësive etnike joshumicë. Gjithsejt 326 gra, ndjeken 61ditë pune trajnim për rritjen e potencialit të tyre për punësim. 168 gra dhe vajza të reja u përfshinë në Kurset 3 mujore Profesionale të licensuara për vetëpunsim( teori dhe praktike). Ato u paisen me Certifikata të verifikuara për hapjen e bizneseve të vogla dhe lehtësim gjatë inkuadrimit në tregun e punës. Gjithsejt 30 grave iu mundësua të ndjekin praktikë profesionale 3 mujore të paguar në kuadër të projektit, në sektorin e biznesit dhe atë publike. ANTICO organizoi edhe 44 punëtori kreative për përkujdesje të 360 femijëve të nënave, derisa ato i ndjeknin trajnimet. 75 gra u regjistruan në Agjencionin për punësim të R.M. si kërkuese aktive të punes dhe rritjen e mundesive per shfrytëzimin e beneficioneve qe i mundesojne masat aktive te Qeverise. 6 gra, zhvilluan Biznes plane dhe konkuruan per masat aktive te Qeverise. Ne 5 qytete multietnike u organizuan edhe 15 debate publike me partneret social dhe perfaqesuesit e institucioneve të pushtetit lokal, dhe nje ser aktivitetesh tjera si perkrahje psiko -socila 150 familjeve realizim i nje hulumtimi paraprak per gjendjen faktike te pozites te grave dhe familjeve te tyre ne tregun e punes .... Projekti zgjati 18 MUAJ.

 

 

 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.