Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Saturday, October 24, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
Data: 10/18/2017
 

Ohër- Hotel Belvedere.

IQF.ANTIKO nga Shkupi me 20,21,22.09.2017 organizoi trajnimin e parë të sesionit të dytë të dedikuara për organizatat  mentore  dhe për përfaqësuesit e administratës lokale në temën "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim" në kuadër të projektit Forca të bashkuara për interesa përbashkëta" Në trajnime gjithsej morën pjesë 23 pjesëmarës nga 6 organizata përzgjedhura, dhe përfaqsues të administratës lokale, 12 ishin përfaqësues organizatave mentore dhe 11 përfaqësues të administratës lokale. Atmosferë pune, pjesëmarrje aktive të pranishmëve,  hyrje në temën përmes ushtrimeve në grupe dhe duke mundusuar shprehjen e lirë të mendimeve, sugjerime dhe idetë, se si në mënyrë të suksesshme dhe efikase organizatat civile  dhe vetë qytetarët në mënyrë të organizuar të përfshihen në lobimin për zgjidhjen e problemeve më themelore të komunitetit?; Qasja dhe mekanizmat e avokimit për promovimin dhe zhvillimin e pjesëmarrjes (partcipimit) aktive të qytetarëve në miratimin e vendimarjeve  të qeverisë lokale, ishin karakteristikat kryesore të rëndësishme të trajnimit të mbajtur.  

Organizatat dhe përfaqësuesit e administratës lokale që morën pjesë në trajnim:

 O.Q- Sreqen- Zhivot  Tetovë, Lag-Grupi Lokal i Veprimit-Prespë- Resnjë, OFQSH –Organizаta e Femrave nga Qyteti i Shkupit, OJQ –KHAM- Delçevë, Ko-Klubi për Orientim Zlatovrv-Prilep dhe OQ -Svetla Idnina Koçan.

Përfaqësuesit e komunave: Tearcë, Resnjë, Karposh, Dellçevë, Prilep dhe Koçan.

 

 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.