Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Monday, August 3, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
Shkup-Tryezë e rrumbullakët
Data: 6/29/2017
 

Më 29.06.2017, në Sh.F.“Braqa Ramiz i Hamid " Komuna Shuto Orizare-Shkup " , АNTIKO në partneritet me CARE Gjermani, Luksemburg, realizoi  tryezë e rrumbullakët me partnerët social në temë "Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për përfshirjen e grave të bashkësive etnike joshumice në tregun e punës "
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të institucioneve relevante, zhvillimi i diskutimeve, konkluzionet, rekomandimet, si dhe pjesemarrja e mediave ishin në nivelin i priteshmërive tona. Dhjetë (10) ngjarjet e planifikuara - tryeza të rrumbullakta, debate dhe ndëgjime publike me përfaqësues të institucioneve relevante, partnerët social dhe qytetarët është pjesë e aktiviteteve të planifikuara në kuadër të projektit të BE-së "Përfshirjen e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës’’.

Stafi i programor dhe ai i projektit me 04.07.2017  dhe me 06.07.2017 do të realizoje edhe 2 ngjarje të ngjashme: në komunen e Kumanovës dhe në Shkup – ANTIKO është përfitues i grantit institucional CIVICA Mobilitas.

 

 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.