Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Monday, August 3, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
Orari i aktiviteteve me oartnerët social
Data: 6/27/2017
 

Orari i aktiviteteve me partnerët social në temë:"Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për përfshirjen e grave të bashkësive etnike në tregun e punës”
VENDI DHE KOHA E REALIZIMIT 
- 27.06.2017 Komuna e Manastirit prej orës 10:30-12:30
- 28.06.2017 Salla e komunes ne Shtip prej 10:30-12:30.
- 29.06.2017 Salla e vogël e komunës - Tetovë prej 10:30-12:30;
- 29.06.2017 Sh.F.“Braqa Ramiz i Hamid “ Komuna Shuto Orizare-Shkup 14:00-16:00 
- 04.07.2017 Salla e rrumbullakët e Komunës – Kumanovë, 10:30-12:30 
Qëllimi i aktiviteteve është: zhvillimi i një dialogu me palët e interesuara në gjetjen e zgjidhjeve adekuate (konkluzione dhe rekomandime që do të drejtohen organeve relevante vendimmarrëse ) ne lidhje me permirsimin e kushteve dhe për krijimin i mjediseve të përshtatshem për përfshirjen e grave në tregun e punës. 
Pjesëmarrës në ngjarjet do të jenë përfaqësues te sindikateve, Qendrat e agjencioneve për punësim, Shoqatat e punëdhënësve, përfaqësues të Dhomave ekonomike, Biznes sektori, qendrat për punë sociale, përfaqësues të O.SH.Civile, shoqata profesionale (tematike), individe dhe grupe relevante lokale dhe qytetarë/re të interesuar/a 
Tryeza e rrumbullakëta realizohen në kuadër të projektit të BE-së "Përfshirjen e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës" që ANTIKO e realizon në bashkëpunim me CARE Gjermani / Luksemburgut eV
*Në debatë ftohen dhe jane të mireseardhur të marrin pjesë të gjith

 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.