Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Monday, August 3, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
Thirrje e hapur shoqatave të shoqërisë civile për antarësim në rrjetin e IQF ANTIKO.
Data: 6/16/2017
 

Të gjitha shoqatat e interesuara të shoqërisë civile që janë aktive në promovimin e kultures për paqe dhe jodhunshmeri, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave njerëzore të grave, çështjet gjinore, arritjen e barazisë gjinore, si dhe promovimin e proceseve demokratike, pluralizmit dhe tolerancës, i inkurajojmë të aplikojnë për anëtarësim në rrjetin ANTIKO-s. Më shumë informacion në lidhje me thirrjen për  aplikim, si dhe për kërkesën për  antarësim, Ju mund të shkarkoni në linkun e mëposhtëm.

Rritja e numrit te  anëtarëve  të rrjetit të ANTIKO-s është pjesë e synimeve dhe aktivitete të paraparë  me Grantin institucional CIVICA Mobilitas

Të gjitha shoqatat/ organizatat e interesuara, në përputhje me nenin 13 të Statutit të ANTIKO-s

(Në dispozicion në linkun) duhet të aplikojnë me dokumente  të skenuara

ose kopje të versionit origjinal:

  1. Aplikacion i plotësuar për anëtarësim në ANTIKO (në dispozicion linku i mëposhtëm)
  2. Statuti i organizatës;
  3. Gjendja aktuale e shoqates – (Dokument nga regjistri qendrore – jo më i vjetër se 6 muaj);
  4. CV e organizatës (jo më shumë se 3 faqe);
  5. Programi vjetor për vitin 2016 (nëse organizata posedon dokumente të tillë);
  6. Lista e anëtarëve të organit ekzekutiv (ose drejtues).

Më shumë informacione për ANTIKO-n, historinë, misioni, vizioni, fushat e veprimit

etj, mund të gjeni www.antiko.org.mk

Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për anëtarë të rinj së bashku me

dokumentet mbështetëse është deri më 30 qershor 2017 e-mail

contact@antiko.org.mk  dhe antico@t.mk  ose të dërgohet  në Zyrën Ekzekutive të

ANTIKO-s  Rr. “Vukovarska” br.23-1 / 2, 1000 Shkup,  P.O.Box  1090/1010.

Dokumentet shkarkoni në linkun:

Thirrja për antarësim në rrjetin e ANTIKO-s– CM INS 2017

Fletëparaqitja për antarësim në rrjetin e ANTIKO-s CM INS 2017

 

 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.