Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Tuesday, August 4, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
THIRRJE PËR ORGANIZATA MENTORE
Data: 4/21/2017
 

    THIRRJE PËR ANGAZHIM NË PROJEKTIN

                                            "Forca të bashkura për interesa të përbashkëta"

COSV - Bordi Koordinues i shërbimeve vullnetare së bashku me -WCI ANTIKO  nga Shkupi  dhe - CGI Qendra për Iniciativë Qytetare nga Prilepi  bëjnë thirrje, organizatave të interesuara  të shoqërisë civile, që të aplikojnë për pjesëmarrje në aktivitetet e këtij projekti, për  vendosje të një baze të fortë për zhvillimin e shoqëris civile në nivel lokal, duke përkrahur organizimin e  iniciativave lokale  shkëmbimin e nevoja të  përbashkëta  në komunitet  dhe  themelimin e organeve komunale.

Objektivi kryesor është forcimi i kapaciteteve te organizatave të shoqërisë civile avancimin e ndikimit për arritjen e marredhenieve te mira nepermjet të demokracisë pjesëmarrëse (participative) ku rezultati do të jetë njohja e rëndësisë nga  përfshirja  e organizatave të shoqërisë civile në procesin e vendim-marrjes që do të kontribuojë për përmirësimin e qeverisjes së mire. Kjo do të rezultojë në krijimin e një partneriteti të fortë mes organizatave të shoqërisë civile dhe vendim- marrësve  lokalë në krijimin e politikave , ku burimet e përbashkëta do të përdoren në mënyrë të drejtë .

Në këtë fazë do të përzgjidhen 6 partner. 

6 organizatat e përzgjedhura do të  jenë organizata mentore  përgjegjëse për mbështetjen e partneritetit në mes të shoqërisë civile dhe komunat të cilët marrin vendime përfundimtare në drejtim te plotesimit të  interesave ndëretike në nivel te komunës . 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 15 maj 2017.

Thirrjen  dhe aplikimin ju mund ta shkarkoni në linkun  më poshtë: 

http://jointforces.eu/povik/

 

 

 

 

 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.