Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Monday, August 3, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
THIRRJE PËR ANGAZHIM-FACILITATOR (LEHTËSUES)
Data: 4/21/2017
 

 

THIRRJE PËR ANGAZHIM-FACILITATOR (LEHTËSUES)

Për facilitimin e ngjarjeve të organizuara për shkëmbim të informatave dhe vendosje të dialogut me partnerë social në temën e përfshirjes së grave të bashkësive etnike jo shumicë në tregun e punës në komunat e:

Shkupit, Tetovës, Manastirit, Kumanovës dhe Shtipit

CARE Deutschland/Luxembourg dhe Shoqata IQFI ANITKO Shkup, ka nevojë për dy ekspertë të interesuar/që zotërojnë ekspertizën në facilitimin (lehtësimin) e ngjarjeve për shkëmbim të informatave dhe vendosje të- dialogut me palët e interesuar për kërkim të zgjidhjeve adekuate (konkluzioneve dhe rekomandimeve) për krijim të rrethanave të volitshme për pjesëmarje të grave në tregun e punës (me theks të veçant për gratë të bashkësive etnike jo shumicë).

Shkarko thirrjen e plotë më poshtë!

 http://sheisbuildingfuture.org/wp-content/uploads/2017/04/Thirrje__p-r_facilitator-1.pdf