Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Monday, August 3, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
THIRRJE PËR ORGANIZIM TË KURSEVE PROFESIONALE NË: SHKUP, KUMANOVË, TETOVË, MANASTIR, SHTIP
Data: 4/7/2017
 

Iniciativa e femrave ANTIKO – Shkup, dhe CARE Deutschland/Luxembourg e.V në kuadër të projektit “Përfshirja e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës”, financuar nga Bashkimi Evropian bëjnë thirrje:

THIRRJE PËR ORGANIZIM TË KURSEVE PROFESIONALE NË:SHKUP, KUMANOVË, TETOVË, MANASTIR, SHTIP

IQF ANTIKO nga Shkupi bën thirrje organizatave, shoqatave dhe subjekteve të interesuara që ofrojonë shërbime në organizimin e kurseve të paguara dhe të çertifikuara në temat që vijojonë poshtë:

  1. Mësimi gjuhëve (anglisht, gjermanisht, maqdonisht);
  2. Kurse për parukeri (frizere);
  3. Kurse për shminkim (Make Up);
  4. Kurse për trajtimtë thonjve (rregullimi, shëndeti dhe mirëmbajtja);
  5. Kurse të kosmetikës;
  6. Kurse të përkujdesit të posaçëm (persona që kanë nevojë për kujdes të posaçëm);
  7. Kurse për kompjuter.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit

Mundësimi i një tregu inkluziv të punës në Maqedoni, ku të gjithë qytetarët, përfshirë edhe ata nga grupet e rrezikuara, të kenë qasje dhe mundësi të barabarta.

Qëllimi specifik i projektit

Rritja e qasjes dhe prania e grave nga bashkësitë etnike në tregun e punës në Repupublikën e Maqedonisë, duke forcuar potencialet e tyre për punësim dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm shoqëror/social. Projekti ka paraparë fuqizimin e kapaciteteve të grave nga bashkësitë etnike jo shumicë në Shkup, Tetovë, Manastir, Kumanovë dhe Shtip duke organizuar trajnime dhe orientime profesionale/individuale, me qëllim për të rritur njohuritë dhe kapacitetet e tyre që të jenë sa më konkurruese në tregun e punës.

Afati i fundit për dorëzim të ofertës është 17.04.2017 (e hanë). Ofertën mund ta dorëzoni në mynyrrë elektronike në këta adresa contact@antiko.org.mk, antico@t.mk, wci.antiko.mk@gmail.com ose Rr. „Vukovarska“ no.23-1/2, 1000 Shkup, fahun postal 1090-1010. Ofertat mund të dorëzohen dhe ne formë të lirë në memorandum zyrëtarë të aplikuesit.

Të gjitha ofertat duhet ti plotësojnë të gjitha kushtet të paraparë në këtë dokument Thirje për organizim të kurseve prosenonale IEMWLM

 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.