Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Wednesday, April 1, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
TRIBUNË PUBLIKE ME TEMË ”QASJA TE MEKANIZMAT INSTITUCIONAL DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË QYTETARËVE PREJ DISKRIMINIMIT GJINOR DHE LLOJEVE TË TJERA TË DISKRIMINIMIT” 31.08.2012
Data: 8/31/2012
 
Tribuna publike për ngritjen e vetëdijes dhe informimin eqytetarëve për ekzistimin e kornizës juridike dhe mekanizmave institucional për mbrojtjen nga diskriminimi dhe avancimin e barazisë gjinore do të mbahet në fshatin Broshtica, komuna e Dibrës. Në tribune do të marrin pjesë banorët e komunës (përfaqësues prej grupeve të ndryshme të margjinalizuara, përfaqësues prej organizatave qytetare dhe palë të tjerë të interesuar), të cilët do të kenë mundësi të informohen dhe të njoftohen me kornizën ligjore dhe mekanizmat institucional për parandalimin dhe mbrojtjen prej diskriminimit. Theks të vaçant do të vendoset mbi masat për mbrojtjen dhe qasjes të qytetarëve deri te institucionet të cilat janë përgjegjëse për realizimin e tyre, si dhe për efikasitetin e subjekteve relevantë në procesin e implementimit të politikave dhe regulativës ligjore në praktikë.
 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.