Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Wednesday, April 1, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
ORGANIZATAT E FEMRAVE PREJ BALKANIT PERËNDIMOR LIDHEN RRETH INICIATIVAVE TË PËRBASHKËTA PËR AVANCIMIN E TË DREJTAVE TË FEMRAVE
Data: 6/26/2012
 
Aktiviste për të drejtat njerëzore të femrave nga Maqedonia, Kosova dhe Serbia, morrën pjesë në TOT Rajonalë që u mbajt në periudhën prej 26-29.06.2012, në Hotel "Granit",në Ohër, me qëllim që ti përforcojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në lëmin e facilitimit, antidiskriminimit dhe të koncepteve gjinore, me theks të veçantë në ndërtimin e kuoalicioneve dhe rrjeteve rajonale për pjesëmarrje aktive të femrave në proceset politike dhe aktvizëm qytetarë në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Pjesmarrëset shkëmbyen përvoja, qëndrime dhe praktika të mira në lidhje me aktivizmin e tyre dhe kontekstin ekzistues në fushën e barazisë gjinore. Ato u pajtuan se egziston hapësirë për bashkëpunim më intenziv dhe zhvillimin e iniciativave të reja rajonale. Problemet dhe sfidat e identifikuara janë të përbashkëta për femrat e këtyre vendeve, kjo situatë krijon mundësi të gjëra për lidhjen e ndërsjelltë dhe mobilizimin e organizatave të femrave prej rajonit, në drejtim të gjetjes të zgjidhjeve për tejkalimin e tyre. Në periudhën e ardhëshme 18 facilitueset e trajnuara do të kenë mundësinë që njohuritë e fituara ti multiplikojnë në bashkësitë e tyre lokale, përkatësisht në Republikën e Maqedonisë në target Komunat e Kërçovës dhe Tetovës. Trajnimi , është pjesë e projektit “Lidhja dhe përforcimi i organizatave qytetare të femrave prej Balkanit perëndimor të cilat punojnë për të drejtat e femrave dhe barazinë gjinore” i cili është i mbështetur prej Komisionit Evropian, kurse në realizimin e projektit janë të kyçura partnerë organizatat: Iniciativa Qytetare e Femrave ANTIKO Maqedoni; Partnerët për Ndryshim Demokratik Ndërkombëtar (Belgjikë); Partner-Kosova- Qendër për Menaxhimin e Konflikteve (Kosovë); dhe Komiteti i Helsinkut për të Drejtat e Njeriut (Serbi).
 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.