Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Saturday, April 17, 2021
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
AKSION HUMANITAR MULTIETNIK I NXËNËSVE TË SHKOLLËS TË MESME “ARSENI JOVKOV” SHKUP
Data: 10/28/2013
 
Në 28 tetor 2013 nxënësit e SHMK SHMQSH “Arseni Jovkov” prej Shkupi, organizuan aksion publik për mbledhjen e mjeteve finansiare, veshmbathje dhe lojra për fëmijët e Qendrës ditore për fëmij në rrugë nga Shuto Orizari. Të bashkuar në emër të humanizmit, nxënësit e kësaj shkolle multietnike mbajtën koncert bamirësie me muzikë maqedonase, shqipe, turke, rome dhe serbe. Publiku i kënaqur nga uniteti multietnik që nxënësit e treguan dhuruan bujarisht një pjesë e buxhetit të tyre si mbështetje e këtij akti human. Me këtë aksion publik, nxënësit e shkollës të mesme e përcjellin mesazhin e tyre për promovimin dhe praktikimin e vlerave të multikulturalizmit dhe treguan se vetëm duke vepruar së bashku mund të kontribuojnë për zhvillimin pozitiv të shoqërisë dhe ti ndihmojnë atyre që me të vërtet kanë nevoj për ndihmë. Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit "Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së daliimeve në bashkësi" ku qëllimi kryesor është rritja e rolit dhe aktivizmit tët të rinjve në promovimin dhe praktikimin e vlerave të multikulturalizmit dhe bashkëjetesës në komunitet. Projekti është finansuar nga Unioni Evropian në kuadër të Instrumentit Evropian për demokraci dhe të drejta të njeriut (EIDHR) ndërsa e implementon Iniciativa qytetare e femrave ANTIKO dhe Multikultura.
 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.