Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
Wednesday, August 12, 2020
LAJMET E FUNDIT DHE AKTIVITETET
TË RINJT DEBATOJNË NË TEMË NGA MULTIKULTURALIZMI: NJOHJA DHE RESPEKTIMI I KULTURES SË “TJETRIT” 26.09.2013
Data: 9/26/2013
 
Debati në temë "Njohja dhe respektimi i kulturës së "tjetrit" u mbajt në 26.09.2013 në hapësirat e shkollës së mesme SHMNGJ "Zdravko Cvetkovski" në Shkup. Debati u organizua nga ana e një grupi joformal të rinjsh nga shkolla të cilët morrën pjesë në punëtoritë që u realizuan në prill dhe maj si dhe në "Shkollën verore për multikulturalizëm", e cila u mbajt në Ohër. Në debat pjesmarrje aktive morrën një numër I madh I nxënësve të shkollës si dhe profesorët e tyre. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të rinjtë të flasin rreth asaj se sa ato i dinë zakonet, traditën, kulturën dhe fenë e shokëve të tyre dhe sa është ndërveprimi i tyre reciprok. Pasi I prezentoi aktivitetet e realizuara të projektit, Saranda Jusufi, parashtronte pyetje në lidhje me të cilët zhvilloi diskutim aktiv. Në fillim nxënësit më shumë I potenconin dallimet të cilat ekzistojnë në mes tyre, por pasi shkëmbyen pikëpamje dhe opinione të ndryshme e kuptuan se në fakt ata janë shumë të ngjashëm, ndërsa dallimet që theksohen më shumë nga të rriturit janë vetëm nuanca që çdo individ e bëjn të ndryshëm. Ky debat u realizua në kuadër të projektit "Nëpërmjet aktivizmit të të rinjve drejt bashkëjetesës së daliimeve në bashkësi", i mbështetur nga Delegacioni i Unionit Evropian dhe i realizuar nga Iniciativa qytetare e femrave ANTIKO dhe Multikultura.
 
 
LAJME TE TJERA DHE AKTIVITETET
 
1/25/2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
12/21/2017 - „EU PËR JU“
12/21/2017 - Konferencë Përmbyllëse
12/7/2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
12/7/2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
12/6/2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/5/2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
12/4/2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/4/2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
12/1/2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
12/1/2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
11/29/2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
11/26/2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
11/24/2017 - FTESË
11/7/2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
11/6/2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
11/2/2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
10/18/2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
9/29/2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.