Hotel Alexander Palace Skopje
International Conference "Peace and Security - Feminist Alternative - Antico 10 years of promotion of Peace and Nonviolence Culture through Social Engagement of Women"

"Through Education and Strengthening toward Inclusion and Active Citizenship" - project in collaboration with UNIFEM

Campaign: Mobbing, get informed and recognize it!
www.mobbingnet.org
 
 
недела, 11 април 2021
LAJME DHE AKTIVITETET E FUNDIT - ARKIVA
 
25.01.2018 - Me 22.01.2018, u mbajt mbledhja konstitutive e Trupit koordinues kombëtar kundër dhunës në familje
21.12.2017 - „EU PËR JU“
21.12.2017 - Konferencë Përmbyllëse
07.12.2017 - Kanatlarcë - K. PRILEP 7/12/2017
07.12.2017 - KOMUNA SHUTO ORIZARE - 07/12/2017/
06.12.2017 - TEARCË: 05/12/2017 “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
05.12.2017 - KUMANOVË - 04/12/2017/
04.12.2017 - KËRÇOVË 04.12.2017 "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
04.12.2017 - TETOVË ë „16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave“
01.12.2017 - DELLÇEVË 199;EVË231;evë "16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave"
01.12.2017 - U MBAJT FORUMI I TRETË QYTETAR NË KOMUNËN E KARPOSHIT
29.11.2017 - FORUMI I TRETË NË KOMUNËN E KARPOSHIT
29.11.2017 - BULETINI NR.2 PËR PERIUDHËN 01 MAJ - 31 GUSHT
26.11.2017 - "Jepi fund dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe dhunës në familje" është
24.11.2017 - FTESË
07.11.2017 - FORUMI PARË NË KOMUNËN E TEARCËS -TAKIM PARTICIPATIV
06.11.2017 - CIVICA MOBILITAS | Citizens for change!
02.11.2017 - NJË STORJE E SUKSESIT QË VJEN NGA QYTETI SHTIPIT
18.10.2017 - Trajnime të realizuara "Përfaqsim publik/Avokim/ dhe Lobim"
29.09.2017 - Femrat në Politikë - Zgjedhjet Lokale 2017
01.08.2017 - LETËR E HAPUR për politikat diskriminuese të Maratonit te 31-të Nderkombëtar në Atletikë
04.07.2017 - Ftesë për konferencën përmbyllëse me moton "Ajo ndërton ardhmëri"
29.06.2017 - Shkup-Tryezë e rrumbullakët
28.06.2017 - Tryezë e rumbullaktë në Manastir dhe Shtip
27.06.2017 - Orari i aktiviteteve me oartnerët social
16.06.2017 - Thirrje e hapur shoqatave të shoqërisë civile për antarësim në rrjetin e IQF ANTIKO.
01.06.2017 - Trajnim dy ditor për nëpunësit shtetëror të Agjencionit për punësim të RM.
31.05.2017 - Trajnim dy ditor për nëpunësit shtetëror në temën:“Edukimi gjinor“
12.05.2017 - INICIATIVA QYTETARE E FEMRAVE - ANTIKO "Forca të bashkuara për interesa të përbashkëta" - 12.05.2017
11.05.2017 - "Forca të bashkuara për interesa të përbashkëta"
10.05.2017 - Forca të bashkuara për interesa të përbashkëta
21.04.2017 - THIRRJE PËR ORGANIZATA MENTORE
21.04.2017 - THIRRJE PËR ANGAZHIM-FACILITATOR (LEHTËSUES)
07.04.2017 - THIRRJE PËR ORGANIZIM TË KURSEVE PROFESIONALE NË: SHKUP, KUMANOVË, TETOVË, MANASTIR, SHTIP
28.02.2017 - Kalendari i trajnimeve – Mars 2017
08.02.2017 - Grante te vogla
22.12.2016 - Ftesë për takim në Komunën e Sarajit
15.11.2016 - E RËNDËSISHME – THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Kumanova
15.11.2016 - E RËNDËSISHME – THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Shtipi
15.11.2016 - E RËNDËSISHME – THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Manastiri
07.11.2016 - THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Tetova
07.11.2016 - THIRRJE PËR EKSPERTË/TE (profesionalistë) për mbajtjen punëtorive kreativo – edukative për fëmijë nga Shkupi
03.12.2013 - KONFERENCË NACIONALE NË TEMË: "NËPËRMJET AKTIVIZMIT TË TË RINJVE DREJT BASHKËJETESËS SË DALLIMEVE NË BASHKËSI"
25.11.2013 - NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME DHE STUDENTËT TË BASHKUAR LUFTOJNË KUNDËR DHUNËS GJINORE DHE ASAJ NË FAMILJE
31.10.2013 - DEBAT E HAPUR NË SHKOLLËN E MESME “ARSENI JOVKOV”
31.10.2013 - DEBAT E HAPUR NË SHKOLLËN E MESME “ARSENI JOVKOV”
28.10.2013 - AKSION HUMANITAR MULTIETNIK I NXËNËSVE TË SHKOLLËS TË MESME “ARSENI JOVKOV” SHKUP
22.10.2013 - STUDENTËT DHE NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME TË BASHKUAR NË PROMOVIMIN E MULTIKULTURALIZMIT DHE VLERAVE TË PËRBASHKËTA
26.09.2013 - TË RINJT DEBATOJNË NË TEMË NGA MULTIKULTURALIZMI: NJOHJA DHE RESPEKTIMI I KULTURES SË “TJETRIT” 26.09.2013
25.11.2012 - Fushata: “16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj femrave dhe dhunës në familje” 25.11-10.12.2012
31.08.2012 - TRIBUNË PUBLIKE ME TEMË ”QASJA TE MEKANIZMAT INSTITUCIONAL DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË QYTETARËVE PREJ DISKRIMINIMIT GJINOR DHE LLOJEVE TË TJERA TË DISKRIMINIMIT” 31.08.2012
26.06.2012 - ORGANIZATAT E FEMRAVE PREJ BALKANIT PERËNDIMOR LIDHEN RRETH INICIATIVAVE TË PËRBASHKËTA PËR AVANCIMIN E TË DREJTAVE TË FEMRAVE
23.06.2012 - INICIATIVË NGA PJESËMARRËSET E TRAJNIMIT ,,GRATË ROME MUND T’IA ARRIJNË “
11.12.2011 - A Campaign: “16 days activism for fighting violence against women and domestic violence”
28.11.2011 - Gender education of young activists from the political parties
04.11.2011 - Women from Tearce learn how to lobby and to strengthen their communicational skills
02.11.2011 - Working meeting with the Mayor from Krushevo municipality
31.10.2011 - Increased public activism of women from rural areas from Krushevo municipality
27.10.2011 - Working meeting with the Mayor from Tearce municipality
25.10.2011 - Youth activism in promoting multiculturalism and unity
07.10.2011 - Representatives from nongovernmental organizations from R. Macedonia and Bosnia and Herzegovina participated in the workshop on “How to monitor public policies and budgets from a gender equality perspective - identification and use of monitoring tools”
03.10.2011 - Training “Preparation of annual program and annual budget”
20.09.2011 - Gender analysis of the candidate lists of the political parties and the electoral results
20.09.2011 - Public Announcement
31.08.2011 - Forum in Kichevo on the topic of “Increasing of the role and influence of women within the party structures”
18.07.2011 - Realized forum “Increasing of the role and influence of women in the interparty structures”
11.07.2011 - Workshops in the municipality Petrovec
05.07.2011 - Training for strengthening the capacities of WCI Antico
30.05.2011 - Workshops for capacity building of NGOs
18.05.2011 - Participation at TACSO‘s training by representative from Antico
06.05.2011 - Representative from Antico participated at training on “Preparing application for projects financed by the EU funds”
05.05.2011 - Young law students from Kichevo showed interest in legislation on gender equality
20.04.2011 - Is the Strategy for integrated education a real enforceable tool?
15.04.2011 - Antico’s education sparked great interest in the municipality of Kisela Voda
14.04.2011 - Workshops in the municipality of Sopishte
23.03.2011 - Women propose gender education in the educational institutions
18.03.2011 - Debate for the Strategy for integrated education in Kichevo
25.02.2011 - Conference for the project supported by UN WOMEN
09.02.2011 - Local actions implemented in the Municipality of Gostivar encouraged and strengthened women of this region
04.02.2011 - Early vowing and reproductive health - basic problems of rural women in the Municipality of Debar
03.02.2011 - Promotion of the publication Gender analysis of the programs of the political parties: "Eight years later, is there a progress?
21.01.2011 - Economic empowerment of women from Tearce municipality through the project supported by UN Women
21.01.2011 - Local actions implemented in Mogila municipality as part of the project
29.12.2010 - Declaration from the Global Conference in Cairo: "Women and the 21st century Feminist alternatives"
28.12.2010 - In solidarity with Sudanese women: Stop physical abuse and humiliation of women!
27.12.2010 - Gender analysis of the programs of the Political Parties
20.12.2010 - Organized donator Conference - Publication of the final “Strategy for overcoming of family voting”
15.12.2010 - Young people understand multiculturalism, but wonder: “How often is it used in practice?”
14.12.2010 - “Youth and Multiculturalism: How do we feel the spirit of multiculturalism”
14.12.2010 - Global Conference: Women and the 21 Century – Feminist Alternatives
13.12.2010 - Three day seminar with the members of Antiko on the topic of “Creating of plan for sustainability of Antiko” in Skopje
10.12.2010 - Activities marking the Campaign “16 days activism against gender and domestic violence”
29.11.2010 - Project: CRPM in partnership with WCI Antiko and the State Election Commission
25.11.2010 - “16 days activism against gender and domestic violence” Campaign
15.11.2010 - Conducted activities under the project “My voice – my decision”
11.11.2010 - Public debate on the topic “Creation of local policies for promotion of the position of the woman” in Skopje
13.10.2010 - Public debate on the topic “Creation of local policies for promotion of the position of the woman” in Krushevo
12.10.2010 - Three-day training for the members of Antiko on the topic of “Models of research and preparation of analysis”
30.09.2010 - WCI Antiko debated on creation of local politics for gender equality in the local communities
04.08.2010 - Within the Project “Through education and strengthening towards social inclusion and active citizenship - 2” the first cycle of workshops was held
30.07.2010 - Campaign on elimination of family voting and voting for others
01.07.2010 - Women improved their informing about the election process and the rights of voters
24.06.2010 - Training for planning of volunteer practice
21.06.2010 - Trainings on strategic planning
11.06.2010 - Organizing of 5 workshops on gender issues
07.06.2010 - Signing of Memorandum for cooperation
25.05.2010 - Lack of informing of women about their voting rights
27.04.2010 - First “School for multiculturalism” 23-25th April, Ohrid
15.04.2010 - Second phase of the project "Through Education and strenghtening towards Social Inclusion and Active Citizenship", supported by UNIFEM
01.04.2010 - Three public debates on the topic of “Creation of local policies for promotion of the position of women” in Resen, Strumica and Debar
10.03.2010 - Call for applications for the “SCHOOL FOR MULTICULTURALISM”
08.03.2010 - Different marking of 8th of March – International Women’s Day
15.02.2010 - Multiculturalism - Positive circle of sharing, tolerance and dialogue
02.12.2009 - “Women’s club” opened in Tearce municipality
29.11.2009 - Stop! - for domestic violence
26.11.2009 - Education is our future
22.11.2009 - “We can do it”
13.11.2009 - I want, I can and I learn about my health
12.11.2009 - Tribune “For happier life” in Mogila
24.10.2009 - Protect your reproductive health, make regular gynecologist visits
18.10.2009 - “Take care of your health - take care of your future”
01.10.2009 - “Through education towards quality life”
01.09.2009 - Local actions in Mogila, Krushevo, Lipkovo and Tearce
11.07.2009 - Second cycle of workshops in Mogila
04.07.2009 - Forth workshop in Mogila titled: Planning of local action and preparing business plan
27.06.2009 - Organized workshop titled “Women human rights” in Mogila
20.06.2009 - Second workshop in Mogila on the topic of “Gender equality”
13.06.2009 - First cycle of workshops in Mogila municipality
10.06.2009 - Antico’s local teams have started to hold the first cycle of educational workshops with 80 women from Lipkovo, Tearce, Mogila and Krushevo
04.06.2009 - Conference “Support to the Commissions for Equal Opportunities of Men and Women in the Units of Local Self-government”
27.05.2009 - A public discussion on gender budgeting, organized by Parliamentary Commission for Equal Opportunities for Women and Men in cooperation with the office of UNIFEM – Skopje
24.05.2009 - TOT (Training of Trainers): Improvement of the facilitation skills of the educators from the local teams of Antico
22.05.2009 - The advancement of Macedonia in the field of gender equality after the last report of the European Commission
20.05.2009 - The conference on the topic: Women’s entrepreneurship in the Republic of Macedonia
18.05.2009 - 6 awards for philanthropy in 2008 have been presented!
15.05.2009 - A panel “Macedonia and the multiculturalism” organized on 15 May – Multiculturalism day in Macedonia
12.05.2009 - Working meeting held with the local coordinators as part of Antico’s project activities
01.05.2009 - ANTIKO together with UNIFEM strengthens and supports women belonging to the ethnic minorities in 16 rural areas in R. Macedonia
12.04.2009 - Evaluation seminar of Antiko: Intern and extern evaluation of the results from the project “Women can do it 2008/2009”
09.04.2009 - MOBBING – Stand against it!
02.04.2009 - SARAJEVO - Hotel Terme 02.04.2009: Regional conference for the advancement of the political rights of women and increasing of their number in politics and managerial positions
02.04.2009 - Regional cooperation: Member of the coordinative body of Antiko participated on V-DAY in Zagreb
16.03.2009 - The women know how to make a better environment for living, by their active involvement in the public life
15.03.2009 - Being a factor within the community means investment in itself during the adolescence period
14.03.2009 - The women in Bitola recommend 50% women and 50% men in the Municipal Council
14.03.2009 - We are learning Bon–ton in the politics
13.03.2009 - “Altogether we can achieve our goals in the municipality” is the title of the local action in Tearce
09.02.2009 - WCI Antico and Centre for Research and Policy Making on 9 February 2009 at the NGO Info Center organized a press conference, where they published results of the research project “My Voice – My Decision.”
01.02.2009 - The seminar “Women can do it” in Krushevo caused great interest
31.01.2009 - Gender equality in the focus of interest of the women politicians at the “Women Can Do It” seminar in Tetovo
29.01.2009 - The campaign against family and proxy voting has started by organizing press conference in Tetovo
24.01.2009 - The interest of the women for their engagement in the public and political life came out as a result of the seminar “Women Can Do It” in Bitola
30.12.2008 - Antiko supports the appeal of the European Feminist Initiative against violence in Gaza
24.12.2008 - “Women can do it” in Gostivar encouraged women for intersectoral collaboration
24.12.2008 - A consultancy meeting organized by the “Thematic group for human rights and gender equality of the Team of the United Nations”
18.12.2008 - Workshop on the occasion of Human Rights
15.12.2008 - WCI Antico in Skopje organized seminar for political strengthening of women
10.12.2008 - Great interest for the seminar “Women can do it” in Debar
04.12.2008 - Consultative meeting organized by the “Thematic group for human rights and gender equality team from United Nations”
01.12.2008 - A working meeting with the organizers of the new cycle of planned seminars “Women Can Do It 2008/2009”
27.11.2008 - Official ceremony of signing and promotion of the new programme for fight against domestic violence in the Republic of Macedonia took place at the Stone Bridge hotel
25.11.2008 - Promotion of the National Strategy for Fight against Domestic Violence in the Republic of Macedonia
25.11.2008 - The roots of the gender violence lie deep in the societal structures – in the patriarchate and its system of values
25.11.2008 - The Secretary General of the Government of the Republic of Macedonia and the Department for Cooperation with the Non-governmental Organizations at the “Deputies’ Club” held a workshop
17.11.2008 - An assembly of the Women’s Civic Initiative Antico
17.11.2008 - Antico will take part in the world campaign “16 Days Activism against Gender Violence”
12.11.2008 - The activities of the first phase of the project “My voice – my decision” were successfully completed
11.11.2008 - An Antico’s assembly
10.11.2008 - The Antico programme team carried out a one-day workshop
07.11.2008 - Promotion of the Strategic Assessment of the Policies, Quality, and Approach to Contraception and Abortion in Macedonia
07.11.2008 - In the village of Tearce were held two workshops with focus groups
06.11.2008 - Focus groups in the village of Radiovce, municipality of Brvenica – Tetovo region
04.11.2008 - The organising and holding of workshops with focus groups is taking place according to the foreseen plan!
03.11.2008 - In the municipality of Shuto Orizari as part of the project “My voice – my decision”
30.10.2008 - The second phase of the project of Antico in partnership with Centre for Research and Policy Making has started!
28.10.2008 - Members of the Antico network will give support in conducting the campaign “Defeat the cancer – be a healthy woman”
24.10.2008 - A reaction of the Antico network against the proposal for legalising prostitution in the Republic of Macedonia
24.10.2008 - The campaign – Free gynaecological health checks for prevention of cancer of the uterus and breasts
22.10.2008 - The second cycle of the public discussion “Improvement of the Mechanisms for Fight against Domestic Violence”
14.10.2008 - A closing conference “On the Road to EU: The Contribution of the Civil Society in Creating Politics of Social Inclusion in the Republic of Macedonia”
14.10.2008 - Representative from Antico took part at the Advanced Training for Non-discrimination
19.09.2008 - A public discussion in the parliament on a topic:“Improvement of the Mechanisms for Fight against Domestic Violence”
18.09.2008 - Conference on a topic: The State and the Future of the Multicultural Civil Society in the Republic of Macedonia
13.09.2008 - Antico took part in the FEMCIT research of the European Commission!
09.09.2008 - 09.09.2008, CIRa organised Conference on a topic: “The Role of the Civil Society in the Euro-integrations of Macedonia”
05.09.2008 - On 05.09.2008 at the UNIFEM office was organised a discussion group
03.09.2008 - On 02.09.2009 representatives from Antico and CRPM, as partner applicants
01.09.2008 - The new Antico’s project “Women Can Do It 2008/2009” in partnership with Norwegian People’s Aid is starting out
29.08.2008 - The Ludwig Boldtzman Institute of Human Rights and the Ministry of Labour and Social Policy organised a final workshops for gender issues
04.07.2008 - On 04.07.2008, at the Antico office was held a working meeting
03.07.2008 - On 03.07.2008 at the Antico office was held a meeting with the EAR representatives
01.07.2008 - At the City Assembly was held a meeting as part of the preparations of the strategy for sustainability of the City of Skopje
30.06.2008 - Civil Society Programme
18.06.2008 - An invitation for meeting of the discussion group
14.06.2008 - External and internal evaluation of the “WCDI 2007/2008” project
10.06.2008 - The representative from Antico took part at the 6th Regional conference in Dubrovnik held on 6-7 June 2008
22.05.2008 - Public action in Shtip: women to be present with 50%!
22.05.2008 - The local action in Ohrid against the discrimination of the women in the employment market and at a working place: “Know your rights”
09.05.2008 - Local action in Skopje of the participants at the seminar “Women Can Do It” – An analysis of the work of the 10 Gender Commissions in the Local Self-government
09.05.2008 - Local action Tetovo – stimulation and giving visibility to women’s organising and artistic creation!
09.05.2008 - Women’s creation: promotion of the book “Valixhe Kujtimesh” of the author Sadije Aliti – a writer and a women’s human rights activist from Tetovo
20.04.2008 - The seminar in Shtip held successfully!
14.04.2008 - The seminar "Women can do it" in Ohrid got together the women from different structures from Ohrid and Struga
14.04.2008 - A seminar “Women Can Do It” in Skopje!
10.04.2008 - A meeting at the Norwegian Embassy!
09.04.2008 - A visit to the local self-government in Shtip, a meeting with the mayor and other relevant structures from the public and political life in Shtip!
08.04.2008 - A visit to the local self-government in Ohrid!
07.04.2008 - At the seminar “Women Can Do It” held in Tetovo, women from political parties and local self-government from several rural communities in Tetovo region took part!
29.03.2008 - “Women Can Do It” seminar held in Skopje!
29.03.2008 - Antico started with organising seminars for political strengthening of the women!
29.03.2008 - A seminar was held in Prilep!
28.03.2008 - 5 Antico’s multiethnic teams in the coming months will facilitate WCDI seminars for women politicians, counsellors in the municipal assemblies and members of the gender commissions in the local self-government units
28.03.2008 - In the municipality of Cair officially were opened the offices for communication with the citizens of the Members in the Macedonian Parliament Ms. Zumreta
27.03.2008 - A member of the coordinative team of Antico took part in the morning programme “Journal” on the National TV station SITEL on 26.03.2008
25.03.2008 - A visit to the local self-government Prilep
24.03.2008 - A meeting with representatives from the LDP women’s forum
19.03.2008 - A meeting with the President of the Parliamentary Women’s Lobby and president of the Union of Women from SDSM Ms. Cvetanka Ivanova
07.03.2008 - A public debate on the text of the operational plan of the NAP for 2008
20.02.2008 - Training of trainers (TOT)
13.02.2008 - A meeting held with the representatives from DUA
13.02.2008 - A meeting held at the DPA offices in Tetovo
01.12.2007 - In November 2007 started the new project of Antico “Women Can Do It” 2007/2008
28.11.2007 - Antico continues with the activities on the project “Gender equality and the local self-government”
24.11.2007 - A campaign against eliminating gender and family violence!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antiko.org.mk – Përpunimi viti 2011. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.